Welkom nieuwe leden

Welkom bij het Pettemerkoor “De Laatste Druppel”

 • Als nieuw lid laten we je even beknopt” kennismaken met onze vereniging
 • We zijn een koor met ongeveer 15 leden
 • Het genre wat wij zingen zijn levensliedjes en soms ook in het Engels
 • Het bestuur bestaat uit 4 personen

Onze dirigent is Cor Quint uit Schagen

 • We treden een aantal keren per jaar op
 • We zingen met ondersteuning van muziekbanden
 • We oefenen één keer in de twee weken op woensdagavond van
 • 19.45 uur tot 21.45 uur
 • De datums hiervoor worden op het (net als andere wetenswaardigheden) op het prikbord in ons oefenlokaal of per e-mail bekendgemaakt
 • De vakantieperiode is van ongeveer eind mei tot eind augustus
 • De contributie bedraagt € 75,= per kalenderjaar
 • Voor de optredens en oefenavonden wordt een map verstrekt die eigendom blijft van de vereniging
 • Voor de optredens is het dragen van een zwarte broek met bijpassende schoenen en een rode blouse/overhemd verplicht, de rode blouse/overhemd wordt door het bestuur verstrekt tegen betaling van
 • € 50.00 en is dan uw eigendom