Contact

Voorzitter: Ageeth de Kraker

06 54753395

email: ageethpauw@hotmail.com

Afberichten

Ella Dammer

tel. 06 20701808 of email: e.dammer@kpnplanet.nl

Bankrekeningnummer:

NL74 RABO 0363 2753 63 t.n.v. Tot de Laatste Druppel

Redactie:

Coby van Noort, email vannoortzon@quicknet.nl