VAN ONZE VERSLAGGEVER 19-02-2022

Pettemerkoor de Laatste Druppel

Wat hadden we er zin in vorige week woensdag.

Maar zou het weer onze oefenavond ons plezier bederven dacht ik.

Er werd veel wind voorspeld, er moeten veel koorleden met de auto ergens anders vandaan komen. We zijn allemaal al wat ouder, dus donker en storm.

Maar tot mijn vreugde volle bak! Bijna al onze leden waren aanwezig.

Maar…. Geen dirigent !! Eerst dachten we dat het een grapje was.

Maar nee hij was er echt niet, ziek griep meldde het bestuur.

Nou ja ziek is ziek dachten we gelaten. Maar wat een topper is die Jan Dekker.

Hij is de secretaris van ons koor en ontpopt zich als reserve dirigent

Wat fijn Jan! En wat hebben we heerlijk gezongen, verschillende liedjes die we al heel lang niet gezongen hadden kwamen aan de beurt. Leuk hoor toch nog een heerlijke oefenavond gehad. En er was nog een verrassing, ons voormalig koorlid Hans Paans is weer terug. We vonden het allemaal heel erg jammer dat hij toen van ons koor afging. Maaaar hij is terug! Wij blij met zo een mooie mannenstem. Welkom terug Hans. Woensdag 23 feb. hebben we ledenvergadering en volgende week 2 maart gaan we weer heerlijk oefenen. We hopen natuurlijk dat de dirigent weer beter is.

Zo dat was het weer voor nu, tot de volgende keer.

Met een zanggroet van het Pettemerkoor de laatste Druppel

Heidi Tromp