VAN ONZE VERSLAGGEVER 05-02-2022

Pettemerkoor de Laatste Druppel

Hallo Allemaal

Eindelijk weer een iets te melden over ons koor.

Na een hele tijd dat we niet mochten zingen zijn we afgelopen woensdag weer begonnen met oefenen.

Ondertussen hebben we weer een nieuwe dirigent.

Door ziekte van onze dirigent Giancarlo Romita zaten we weer zonder een dirigent.

Gelukkig heeft ons bestuur weer iemand gevonden die het met ons wil proberen. Hij heet Arjen Busscher.

Ik denk dat het koor wel een klik heeft met hem.

Nu maar hopen dat hij verder wil met ons.

Wij hebben in ieder geval een fijne avond gezongen en wij hopen natuurlijk dat we nu weer om de 2 weken kunnen oefenen.

Dat is ook wel nodig! Onze stemmen zijn er niet op vooruit gegaan.

Nou ja.. Ik schrijf dit namens mij zelf natuurlijk!

Omdat de dirigent vroeg weg moest dachten we dat we naar huis moesten.

Maar nee hoor…Jan Dekker liet ons lekker zingen tot het tijd was!

Top Jan! We gingen even lekker los, heerlijk!!! Dat geeft de burger weer moed.

Dus we kijken uit naar de volgende oefenavond woensdagavond 16 febr. om half acht. We beginnen een half uurtje eerder voortaan.

Dit waren dan weer de laatste nieuwtjes van ons koor.

Tot de volgende keer.

Met een zanggroet van Pettemerkoor de laatste druppel!

Heidi Tromp