PETTEMERKOOR “DE LAATSTE DRUPPEL”

Alweer de laatste oefenavond vandaag van dit jaar.

Het jaar 2015 zit er bijna op, een succes vol jaar voor ons koor.

Met veel optredens en veel gezelligheid.

Maar ook verdriet, zo is onze secretaris dit jaar overleden

Ook zijn er een paar zieke leden, maar we hopen natuurlijk dat die er volgend jaar weer bij zijn.

Er hebben ook leden bedankt dit jaar, maar gelukkig zijn er ook weer nieuwe leden bijgekomen. Gelukkig blijft ons ledenbestand zo goed op pijl.

Volgen jaar bestaat ons koor 15 jaar! En dat gaan we weer groots vieren!

Kunt u het 10 jarig bestaan nog herinneren? Nu zo groots wordt het niet.

Maar we hebben weer iets leuks voor u in petto, maar daar kom ik later op terug.

We sluiten dit jaar af met een optreden in Warmenhuizen en beginnen het nieuwe jaar met een optreden in de keesschuur in Anna Paulowna.

Rest mij u allen hele fijne feestdagen en een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar te wensen!

Namens het Pettermerkoor de laatste Druppel!

Met een muzikale groet Heidi Tromp

*******************************************************************************************************