OPTREDEN TIJDENS UITMARKT SCHAGEN 1 SEPTEMBER j.l.

Voor de derde keer dit weekend hadden wij een optreden. Zo druk hebben we het nog nooit gehad !!! Zondag 1 september j.l. gingen we naar de Uitmarkt van Schagen. Heel veel verenigingen presenteren zich dan de hele dag. Wij mochten ook een optreden verzorgen van 20 minuten. Dat was wel erg kort, maar ja er waren zoveel aanmeldingen voor de Uitmarkt en iedereen wil graag meedoen. Wij mochten optreden van 17.50 uur tot 18.10 uur. Een beetje aan het eind van de dag, maar evengoed waren er nog veel mensen om naar ons optreden te kijken. Een leuke afsluiting van een druk zangweekend.