OPTREDEN MAGNUSHOF SCHAGEN op 18 DECEMBER 2018

Dinsdagmiddag 18 december j.l. hebben wij nog een Kerstoptreden verzorgd in de Magnushof in Schagen. Ook dit jaar hebben we gezongen op de afdeling Zandvenne met ongeveer 30 leden. Het was een leuk optreden maar het zaaltje was niet helemaal vol met toehoorders. Wel natuurlijk de heer Beek, die nog weer een liedje ging meezingen met ons koor. Dit was ons laatste kerstoptreden voor dit jaar.