ODE AAN SJAAK ZUTT

Tijdens de viering van Koningsdag in Petten op het Plein, was er nog een plechtig moment. Niet alleen werd het Wilhelmus gezongen maar daarna vertelde Rob Jacobs, dat de VVOP besloten had om ons Schip, het podium naar Sjaak Zutt te vernoemen. Terwijl iedereen genoot van een gratis kopje koffie met tompouce, gingen we staan en speelde accordeonist Cees Oud uit Schoorl het lied van Ramses Shaffy : LAAT ME . Een prachtige herinnering aan de Muziekman in hart en nieren Sjaak Zutt. Die dus ook vanaf de oprichting van ons koor onze Muziekman was.

Een geweldige geste van de V.V.O.P., Vereniging van Ondernemers voor Petten en omstreken. Hartelijk dank daarvoor !!!!