LEDENVERGADERING/ Afscheid dirigent Cees Langedijk

Pettemer koor “De Laatste Druppel”/ Afscheid dirigent Cees Langedijk

Eindelijk na ruim anderhalf jaar niet gezongen te hebben hadden we afgelopen dinsdag 31 augustus weer een Ledenvergadering. De opkomst was heel groot gelukkig. Als eerste werd er een minuut stilte gehouden voor de leden die ons ontvallen zijn afgelopen anderhalf jaar. Sjaak Zutt onze muziekman, Bert Bakhuis en Henk Cooper.

Verder ging het om de punten of we genoeg leden over zouden houden om door te gaan met ons koor en het afscheid van onze dirigent Cees Langedijk.

Cees had vorig jaar op de bestuursvergadering van 10 maart 2020 al aangegeven dat hij wilde stoppen met het dirigeren per 1 mei 2021. Dan had het bestuur tijd genoeg om naar een nieuwe dirigent te zoeken. Maar ja toen kwam er corona en mochten we niet meer zingen tot nu. Dan kan je ook niet naar een dirigent zoeken want nergens zijn er optredens of repetities.

Dus gaat er nu driftig gezocht worden naar een nieuwe dirigent, man of vrouw.

Tot die tijd kunnen we nog niet gaan zingen. Er zijn gelukkig wel genoeg leden overgebleven om met het koor door te gaan.

Cees had voor ons nog een leuke verrassing in petto. Voor het overlijden van Sjaak Zutt op 6 mei 2021 heeft Cees nog veel met Sjaak gesproken en vooral over de muziek en hoe het verder met het koor zou gaan. Sjaak had een medaille voor ons hele koor ontworpen met ons logo erop. Als aandenken van hem en als dank voor 20 jaar gezellige muziek. Die medaille heeft Cees deze avond aan ons uitgereikt. Prachtig gebaar van Sjaak.

Maar hij had nog een medaille ontworpen met een muzieksleutel. Dat waren maar 5 stuks voor degene die veel muziek met Sjaak gemaakt hadden. Waar hij dus een extra band meehad. Cees moest maar uitzoeken aan wie hij die medailles zou geven. Voor ons koor was dat niet zo moeilijk.

Toos van der Vuurst, Martin de Rooij en Jan Dekker. Met Toos heeft hij veel samen gezongen op diverse optredens. Martien was zijn assistent als muziekman en met Jan deed hij ook optredens o.a. bij O.E.K. Natuurlijk was er ook een medaille voor Cees zelf, want Cees en Sjaak deden voor het koor alles samen, liedjes uitzoeken, optredens verzorgen enz.

Dit was een heel leuk slot van deze korte ledenvergadering.

Coby van Noort