Korenfestival Watersnip 19 febr.met Kapiteinskoor,Smartsingers en De Laatste Druppel