IN MEMORIAM

Op 5 maart 2021 is op 82-jarige leeftijd overleden, 20 jaar trouw koorlid van Pettemerkoor De Laatste Druppel:

Bert Bakhuis

Bert was lid van ons koor vanaf het eerste uur. Een stille genieter die er altijd was. Onze “kapitein” van de Zuiderzeeballade. Dat was Bert zijn lied. In de pauze zagen we hem niet zoveel. Dan stond Bert vaak buiten, effe te roken. Op de slotavonden in de voetbalkantine was Bert vaak op de dansvloer te vinden. Stijldansen vond hij prachtig. Zodra er goede dansmuziek was ging Bert los. De laatste tijd ging het minder met Bert en langzaam vervielen zijn krachten. Een fijn mens is heengegaan We zullen hem missen.

Namens het bestuur van Pettemerkoor DE LAATSTE DRUPPEL betuigen wij ons medeleven aan zijn vrouw Cobie, kinderen, kleinkinderen en familie.

Dat hij mag rusten in vrede.

Namens het bestuur:

Ellen Slaman (secretaris)